مجلس از «انتصابات سیاسی و رفاقتی در تأمین اجتماعی» تحقیق و تفحص می‌کندمتقاضی‌های این تحقیق و تفحص عملکرد شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی را «غیر شفاف» دانسته‌اند. بررسی «انتصابات با صلاحیت‌های غیر حرفه‌ای و بیشتر با نگاه سیاسی و رفاقتی» و اطلاع رسانی نادرست و نابه‌هنگام درباره ورود شستا به بورس از محورهای دیگر تحقیق و تفحص است.

مجلس همچنین درباره بی‌عدالتی در توزیع اعتبارات درمانی و «ضعف در خدمات رسانی بیمارستانی و تمرکز خدمات فوق تخصصی و ویژه صرفاً در بیمارستان میلاد که باعث آوارگی بیماران شهرستانی شده» باید رسیدگی نظارتی کند.

بی‌عدالتی در پرداختی‌ها در داخل سازمان و فاصله فاحش در پرداخت‌ها، ضعف در استفاده از اداره بدون کاغذ و عقب افتادگی در حذف دفتر چه‌های کاغذی و ضعف در استفاده از امکانات مشارکتی مانند مهمان‌سراها، مراکز اقامتی و فرسوده شدن آنها در میان محورهای تحقیق و تفحص قرار دارد.

نمایندگان با تصویب این تحقیق و تفحص «اعمال نظر در درصد ازکارافتادگی و غیر علمی بودن درصد تعریف شده»، «حمایت نکردن از کارگران ساختمانی در بیمه آنها و فاصله زیاد میان حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی با بازنشستگان سایر دستگاه‌ها» را بررسی می‌کنند.منبع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *