آمریکا تا پایان دوره بایدن هم به ایران ضمانت نمی‌دهد/ اقتصاد قوی داشتیم مذاکره نمی‌کردیمرئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر گفت: در راستای تقویت دیپلماسی اقتصادی پیشنهادی مبنی بر ایجاد سازمان دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه ارائه دادیم که دوستان ما در وزارت امور خارجه هم موافق ایجاد این سازمان هستند.

وحید جلال زاده بیان اینکه در هشت سال گذشته هیچ سفری در سطح رئیس جمهور به کشورهای آفریقایی نداشتیم، گفت: با همسایگان خود به روابط تک رقمی تجاری رسیده بودیم و برخی دوستان از ما نا امید شده بودند.

 به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس روابط اقتصادی ایران با آفریقا به زحمت به ۶۰۰ میلیون دلار رسیده و این در حالی است که مبادلات تجاری  آفریقا با کشوری مثل ترکیه به ۱۷ میلیارد دلار رسیده است.

آمریکا حاضر نیست تا پایان دوره بایدن هم به ایران ضمانت بدهد

وحید جلال زاده در بخش دیگری از این برنامه با تاکید بر اینکه در بحث عمل به برجام، فقط آمریکایی ها نبودند که خلف وعده می‌کردند، بلکه اروپا هم همین طور بود، گفت: با این وجود در اسفند ماه مذاکرات تقریباً به سرانجام رسیده بود و  دو طرف آماده امضای توافق بودند، اما آمریکا زیر قول هایی که به ایران روسیه و چین داده بود زد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه در دور جدید مذاکرات در دو موضوع با آمریکا به نتیجه نرسیدیم، گفت: موضوع انتفاع اقتصادی ایران از مذاکرات یکی از آن‌هاست و آمریکا حاضر نیست تا پایان دوران بایدن هم به ایران ضمانت بدهد.

به گفته وحید جلال زاده، موضوع پادمان، تضمین های ایران از آمریکا و لیست قرمز از موارد اختلافی دیگر تهران و واشنگتن است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه توضیح می‌دهد که در مذاکرات به لیستی رسیده بودیم اما آمریکا تضمین نداد بعد از توافق افرادی را به لیست قرمز اضافه نکند.

در حال تکمیل …منبع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.