بررسی سوال از وزیر جهادکشاورزی در دستور کار مجلسسه شنبه ۲۱ تیرماه- مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور ۲۰۲تن از نمایندگان آغاز شد.

در نشست امروز سوال محسن صفائی دلوئی نماینده گنابـاد و بجسـتان و تعـدادی دیگـر از نمایندگان از وزیر جهادکشاورزی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت 

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امـورداخلی کشور و شوراها درمورد طرح نحوه تشکیل وفعالیت تشکلهای صنفی– تخصصی، بررسی لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها ۱۹۷۳، طرح تبیین وضعیت شاخص های اقتصادی در پایان هر دولت در دستور کار مجلس قرار گرفت.

 بررسی تقاضای استرداد لایحه ایجاد مناطق آزادتجاری-صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران ،بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد مدیریت امور ماهیان خاویاری وابسته به شرکت مادر تخصصی کشاورزی و بررسی تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروندر از دیگر برنامه های امروز صحن علنی مجلس خواهد بود.

بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در مورد عملکرد فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران، بررسی رد تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در مورد عملکرد سازمان حفظ نباتات، بررسی تقاضای عـده‌ای از نماینـدگان مجلـس شـورای اسـلامی در مـورد رسـیدگی بـه طرح جامع مدیریت شهری و روستایی و بررسی تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه در دستور کار امروز مجلس قرار گرفت.منبع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.