هرکس درباره لغو سربازی اظهارنظر کند، یا مطلع نیست یا هدفی غیر از تأمین امنیت داردجانشین رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح در اولین جشنواره سرباز ماهر؛ اشتغال و کارآفرینی اظهار داشت: مأموریت نیرو‌های مسلح تأمین امنیت است و فلسفه سربازی مشارکت در تأمین امنیت است و این موضوع در تمام کشور‌ها است و مختص ایران نیست.  

امیر نصیرزاده با بیان اینکه سربازی در هر کشوری شکل و شمایل خاص خود را دارد، گفت: به‌طور مثال در اکراین که اکنون درگیر جنگ هستند جوانان در حال جنگ هستند و اینگونه نیست که کشورشان را رها کنند.

وی خطاب به افرادی که می‌گویند سربازی باید برداشته شود، بیان کرد: هرکسی در مورد سربازی و لغو آن اظهار نظری می‌کند یا از جوانب و زوایای سربازی مطلع نیست یا شاید هدفی جز تأمین امنیت ملی دارد.

جانشین رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح گفت: نیرو‌های مسلح نمی‌توانند نسبت به اشتغال جوانان به ویژه سربازان بی‌تفاوت باشند، ما بررسی کرده ایم و متوجه شده ایم مهارت جوانان کم است و باید این مهارت را در بین جوانان افزایش دهیم چراکه عدم داشتن مهارت ضعف کشور است.

وی ادامه داد: در نیرو‌های مسلح تصمیم دارند سهم مهارت ۷۰ درصد و دروس نظری ۳۰ درصد شود تا جوانان بیشتر از پیش دارای مهارت شوند، همچنین برای سربازان هم چنین کاری کردیم که جدا از تأمین نظم و امنیت کشور یک سرباز مهارت هم فرا بگیرد چراکه اشتغال سربازان در اولویت قرار دارد.

در پایان مراسم امیر نصیرزاده به سربازان حاضر در جمع ۳ روز مرخصی تشویقی اعطا کرد.منبع

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در سیاسی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.