قانون تغییر تاریخ سال مالی ۱۴۰۱ ابلاغ شدرئیس مجلس این قانون را که “مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور” را اصلاح می‌کند، در نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرده است.

این قانون، مهلت مرتبط با جذب اعتبارات یاد شده را تا شهریور ماه تمدید می‌کند و برای قانون بودجه ۱۴۰۰ هم قابل اجراست.

«ماده‌ واحده- مهلت مندرج در مواد(۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) از پایان تیرماه به پایان شهریور ماه تغییر می‌یابد.

تبصره۱- اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز مشمول حکم این قانون است.

تبصره۲- این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا می باشد.»

شورای نگهبان که پیشتر مصوبه مجلس را مبهم دانسته بود، پس از رفع ابهام از مصوبه، طرح نمایندگان را ۲۶ تیر ماه تأیید کرد.

بر اساس قانون مدنی، رئیس جمهور ۵ روز فرصت دارد “قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی” کشور را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.منبع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.