پخت و توزیع ۱۰۰هزار پرس غذای گرم در مناطق مرزی کشور