طی سه سال اخیر ۲۸۰۰ پزشک اقدام به اخذ مدارک برای مهاجرت کردندسخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس به نقل از آقای تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد گفت: طی سه سال اخیر ۲۵۰۰ پزشک و ۲۴۰۰ دندان پزشک تربیت کردیم اما ۲۸۰۰ نفر اقدام به اخذ مدارک برای مهاجرت کردند یعنی ۱.۳ دهم برابر پزشکانی که تربیت کردیم مهاجرت کردند.

زهرا شیخی در ادامه گفت این آمار زنگ خطری جدی است و باید علت شناسی و آسیب شناسی شود.

پیش‌تر رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه اکنون نزدیک ۱۵ تا ۲۰ هزار پزشک عمومی، کار پزشکی انجام نمی‌دهند، گفته بود: شتاب مهاجرتی که قدیم بوده، بیشتر شده است و در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۴ هزار و ۲۷ نفر درخواست گود استندینگ یا عدم سوءپیشینه پزشکی کردند.

محمد رئیس‌زاده با اشاره به اینکه یک سوم این آمار پزشکان عمومی هستند گفت: البته به این معنا نیست که تمام این افراد از کشور خارج شدند، بلکه فقط درخواست داده‌اند.

براساس آمارهای معاون آموزشی وزارت بهداشت در ایران به ازای هر ۱۰ هزار نفر ۱۷.۱ پزشک داریم و با برنامه ریزی های انجام شده تا سال ۱۴۰۴، این عدد به بالای ۱۸ خواهد رسید که تقریبا نزدیک به مطلوب است.

در مورد علت مهاجرت پزشکان مباحثی مثل میزان درآمد ناکافی با توجه به افزایش هزینه‌ها و تورم بالا، نبود امکانات و تجهیزات پزشکی کافی و درآمد بسیار خوب در خارج از کشور، فراهم بودن تضمین کافی برای تامین آینده خانواده و داشتن یک زندگی باثبات و غیره مطرح است.منبع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.