انقلاب با حرف‌های تند و فضولی کردن به جایی نمی‌رسد + فیلم