حضور ناو‌های دریایی کشورمان در رژه روز دریایی روسیه