تعدد لایه های حکمرانی باعث هدر رفت منابع کشور شده استبابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گردهمایی صاحب نظران دستگاه های اجرایی در خصوص طرح ها و لوایح، گفت: تحقق وحدت گفتمانی و رویکردی برای ارتقاء وضعیت حکمرانی در کشور ضروری است.

وی با اشاره به این نکته که نشست ها و گردهمایی هایی از این دست می تواند به تحقق چنین وحدتی یاری رساند، ادامه داد: در غیر این صورت مسائل حکمرانی ما نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر روز بحرانی تر و پیچیده تر خواهد شد و در واقع ما با انباشت مسائل حل نشده مواجه خواهیم شد.

وی در تشریح اثرات زیان‌بار درهم‌تنیدگی بحران‌ها و مسائل حکمرانی، گفت: هر چقدر نظام حکمرانی ما به سمت بن‌بست حرکت کند ما با ریزش سرمایه اجتماعی مواجه خواهیم شد. وقتی نظام حکمرانی از سرمایه اجتماعی بی بهره باشد شکست آن سیاست ها و سیاست گذاری ها دور از انتظار نخواهد بود. همچنین حسن اعتماد مردم و شفاف بودن حکمرانی در سطح جامعه از بین خواهد رفت.

نگاهداری آینده نگری و ترسیم چشم انداز مشترک را از جمله حوزه هایی دانست که باید در مورد آن‌ها وحدت گفتمانی و رویکردی ایجاد شود و افزود: بالاخره اگر می‌خواهیم به یک چشم اندازی دست پیدا کنیم یک وحدت گفتمانی و رویکردی حول آن در جامعه و بین نخبگان باید ایجاد شود وگرنه ما دچار روزمرگی خواهیم شد. در حال حاضر برنامه هفتم توسعه به عنوان چشم انداز کشور باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از جمله چالش های کشو را نسبت اختیار دولت مرکزی و مدیریت محلی دانست و در توضیح بیان داشت: نظام اداری و سیاسی ما بسیط متمرکز است و ۶ لایه حکمرانی در کشور وجود دارد. این در حالی است که در اکثر کشورها تنها ۳ لایه حکمرانی وجود دارد. تعدد لایه های حکمرانی باعث هدر رفت منابع و ناکارآمدی بروکراسی کشور شده است.

نگاهداری تصریح کرد: مسئله دیگر که باید در نظام حکمرانی کشور مورد توجه قرار گیرد نقش مردم است. یکی از رویکردهایی که باعث تحول و ارتقا حکمرانی می شود نقش دادن به مردم حکمرانی است. در واقع نقش طیف های مختلف جامعه را در سپهر حکمرانی کشور باید مشخص کنیم. همچنین تعامل بین قوای سه گانه از دیگر نکاتی است که برای بهبود نظام حکمرانی کشور باید مورد توجه قرار گیرد. ما در این زمینه مشکلاتی از جمله تداخل وظایف را داریم.

وی افزود: طراحی نظام ارزشیابی برای عملکرد دستگاه های مختلف هم باید مورد توجه قرار گیرد. بررسی تجربه دهه های اخیر نشان می دهد که در این زمینه موفق عمل نکردیم.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مسئله شناسی درست مسائل کشور را هم از دیگر نکات ضروری دانست و با تاکید بر این نکته که مسئله شناسی، صورت بندی و اولویت بندی درستی در برخی مواقع نداریم تصریح کرد: برخی مواقع ما در تشخص مسائل کشور دچار اشتباه می شویم. یعنی رسانه های دشمن برای ما مسئله سازی و اولویت بندی می کنند. رسانه های بیگانه در نظام حکمران ما نقش ایفا می کنند. در پرداختن به مسائل باید از رویکردهای منفعلانه پرهیز کرده و از روش های نوین حکمرانی استفاده کنیم.

وی افزود: نکته بعدی مدیریت صحیح بحران است. ما با عدم اعمال مدیریت صحیح در مسائل مختلف مواجه هستیم. در مجموع رفع بخشی از این مشکلات در گرو تقویت جبهه رسانه ای انقلاب است. اگر نتوانستیم روایت درست به جامعه ارائه کنیم بازنده خواهی بود.

 رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دستیابی به ابزارهای حکمرانی بومی نظام جمهوری اسلامی را ضروری دانست و گفت:. حکمرانی وارداتی و تقلیدی نمی تواند مشکلات ما را حل کند. علاوه بر این امر باید نخبگان خود را در سیستم حفظ کرده و چرخش نخبگان در سیستم راکد نشود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی سپس به نقش معاونان پارلمانی دستگاه ها پرداخت و تصریح کرد: پارلمان نماد مردم سالاری دینی و قوه مجریه نماد کارآمدی و کار اجرایی است و معاونان پارلمانی لولای بین مجلس و دولت هستند. یعنی ارتباط دهنده بین مردم سالاری و کارآمدی هستند و این نقش کمی نیست. نقش معاونان پارلمانی در این حد است که می تواند به تحقق حکمرانی مردمی کمک کنند.

نگاهداری سپس با تاکید بر این امر که نظارت مجلس بر دولت باید پیشینی و نرم باشد و نظارت پسینی چندان کارآمد نیست، افزود: در این زمینه معاونان پارلمانی دستگاه ها با گسترش ارتباط خود با مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات و معاونت نظارت و قوانین مجلس نقش موثری می توانند ایفاء کنند.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال راه اندازی اندیشکده های حکمرانی در استان ها برای استفاده از ظرفیت نخبگان محلی است، گفت: مرکز پژوهش ها ۷۷ پیش نویس طرح در اختیار کمیسیون ها قرار داده است و با رویکرد عدالت محوری همه ظرفیت کشور را برای تقویت نظام قانون گذاری کشور بسیج خواهیم کرد.منبع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.