ضرورت نظارت سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی بر طراحی سؤال‌های کنکوردفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به ضرورت نظارت سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی بر طراحی سؤال‌های کنکور سراسری پرداخت.

در این گزارش آمده است: یکی از مسائلی که هر ساله داوطلبان آزمون‌های سراسری ورود به دانشگاه‌ها و سایر مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی مطرح می‌کنند، شبهه طراحی سؤال‌های آزمون سراسری خارج از محتوای کتب درسی است. این موضوع موجب نارضایتی و دل‌نگرانی‌های داوطلبان آزمون و خانواده‌های آنان را فراهم و بازتاب‌های گسترده‌ای در جامعه پیدا می‌کند. البته، سازمان سنجش آموزش کشور همواره بر این نکته تأکید داشته است که سؤال‌ها از محتوای کتب درسی آموزش و پرورش طراحی شده‌اند و داوطلبان در صورت درک عمیق مطالب درسی به پاسخگویی به سؤال‌ها قادرند. طرف دیگر این ماجرا وزارتخانه آموزش و پرورش است که ادعای داوطلبان را مبنی بر اینکه برخی از سؤال‌ها خارج از محتوای کتب درسی طراحی شده‌اند تأیید می‌کند.

این گزارش می‌افزاید: این در حالی است که بین «سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی» به عنوان متولی کتاب‌های درسی رسمی و «سازمان سنجش آموزش کشور» مذاکرات و توافقاتی در خصوص تعیین و معرفی منابع آزمون وجود داشته است. این موضوع در گزارش حاضر بررسی شده است.

در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده: همان طور که در گزارش آمده است، طراحی سؤال‌های آزمون سراسری خارج از محتوای کتب درسی مصوب موجب کم‌ارزش شدن محتوای کتاب‌ها، دورشدن مدارس از اهداف آموزشی و تربیتی، بی‌انگیزگی دانش‌آموزان در توجه به کتاب‌های درسی و جایگزین شدن کتاب‌های کمک درسی و … می‌شود. همچنین، اگرچه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی بر اساس سند تحول و برنامه درسی ملی و نیز قانون تشکیل این سازمان، متولی اصلی برنامه درسی و نظارت بر آن است، اما نظرات و پیشنهاد‌های این سازمان در خصوص سؤال‌های آزمون سراسری فاقد ضمانت اجرایی لازم است و سازمان سنجش ملزم به رعایت آن‌ها نیست.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده: پیشنهاد می‌شود متن ذیل به عنوان یک تبصره به ماده (۵) «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲» الحاق شود: عنوان طرح: طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲. متن زیر به عنوان تبصره «۶» به ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲ الحاق می‌شود:

تبصره «۶» سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به عنوان مرجع تطبیق و تشخیص سؤالات موضوع این آزمون با برنامه درسی ملی و محتوای کتب درسی، تعیین می‌شود. سازمان سنجش آموزش کشور مکلف است در طراحی سؤالات نظرات و پیشنهادات این سازمان را اعمال نماید. همچنین، سازمان مکلف است پس از برگزاری آزمون نسبت به حذف سؤالات دارای اشکال به تشخیص «سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی» و اعمال تأثیر مثبت آن‌ها اقدام نماید. سؤالات دارای اشکال ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز پس از برگزاری آزمون توسط سازمان به صورت عمومی منتشر می‌شود.منبع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.