بررسی گزارش دولت از متن درحال گفتگوی مذاکرات لغوتحریم‌ها در کمیسیون‌های امنیت ملی و انرژیابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در توضیح نشست روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: نشست امروز درباره بررسی مذاکرات هسته‌ای بود که نمایندگان نظرات خود را درباره نحوه ادامه پیگیری موضوع مذاکرات ارائه کرده و گزارش‌هایی که در این خصوص به کمیسیون رسیده بود در این جلسه بررسی شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم، راهکار و رویکرد خود را در مسأله هسته‌ای با تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها ارائه کرده که نقشه راه ما در مواجهه با مذاکرات هسته‌ای است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ماده ۷ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را یکی از نکات کلیدی این قانون دانست و تصریح کرد: بر این اساس دولت موظف است گزارش رفع تحریم‌ها را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده که نتیجه آن پس از بررسی در کمیسیون‌های امنیت ملی و انرژی، با پیوستی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد که نمایندگان در مورد اجرای این قانون و نحوه ادامه برنامه هسته‌ای کشور تصمیم گیری کنند.

عموئی با بیان اینکه نگاه مجلس به موضوع بررسی مذاکرات هسته‌ای با توجه به انتفاع اقتصادی مردم و رفع موانع تجارت خارجی است، عنوان کرد: بر این باوریم که مذاکرات باید منجر به رفع تحریم‌ها شود به نحوی که انتفاع اقتصادی و فواید تجارت خارجی برای تجار کشور و اهالی اقتصاد فراهم شده و منفعت آن به مردم برسد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس نیز به عنوان نمایندگان مردم گزارش دولت از متن در حال گفت و گو در مذاکرات وین را بررسی خواهند کرد و اگر به جمع بندی نهایی برسد حتما در تعامل میان دولت و مجلس با رویکرد همدلانه مورد توجه قرار خواهد گرفت.منبع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *