ارتقای توان تجهیزاتی «نداجا» با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان