بدنه دستگاه ها برای تسهیل صدور مجوز کسب و کار همراهی نمی‌کنندرئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با حضور در برنامه صف اول در ابتدا به چرایی ایجاد این کمیسیون ویژه پرداخت.

سید شمس‌الدین حسینی با بیان اینکه رشد اقتصادی ایران در یک دهه گذشته حدود ۰.۵ درصد بوده و نیازهای جامعه را در جنبه های مختلف تامین نکرده اضافه کرد که رشد سرمایه گذاری هم در دهه گذشته ۴ درصد بوده‌ است. 

به گفته وی، این آمار ها باعث شد مجلس شورای اسلامی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید تشکیل دهد.

او با بیان اینکه در طول سال‌های گذشته دولت به کارفرمایی بزرگ تبدیل شده، مخارج آن بالا رفته و دچار کسری بودجه شده به عدم اجرای قوانین در کشور انتقاد کرد تعارض منافع در کشور و مدگرایی در نظام اجرایی کشور را عامل اجرایی نشدن قوانین در ایران دانست.

سید شمس‌الدین حسینی سپس به بحث تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ورود کرد و با ارائه این آمار که رتبه ایران در بحث صدور مجوزهای کسب و کار در بین ۱۹۰ کشور دنیا ۱۲۷ است گفت که تقریبا کشوری نمانده که وضع ما از آن بهتر باشد.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با اشاره به اینکه امروز محیط های کسب و کار کشورها هستند که با هم رقابت می‌کنند، گفت که سرمایه گذار جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که تسهیل صدور مجوز کسب و کار در آنجا وجود داشته باشد.

این نماینده مجلس یازدهم در ادامه به قوانین مربوطه در این زمینه اشاره کرد و گفت که در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ اولین گام این شد تا صدور مجوزها را با ایجاد درگاهی برای کل کشور الکترونیکی کنیم اما بسیاری از دستگاه‌ها خودشان را در جایگاه قیم به مردم فرض می‌کنند که در قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار به مردم این امکان داده شد تا در صورت تاخیر در صدور مجوز از دستگاه ها شکایت کنند.

به گفته سید شمس‌الدین حسینی یکی از موانع مهم در این زمینه این است که بدنه دستگاه ها با مدیران خود برای صدور مجوزهای کسب و کار همراهی نمی‌کنند.منبع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.