مخالفت وزیر علوم با بومی‌گزینی دانشجویان و اساتید
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس عنوان کرد که نباید با بومی گزینی دانشجویان و اساتید را محصور در شهر و منطقه خود کرد.منبع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.