بانک مرکزی می‌تواند در داخل و خارج از کشور شعبه یا دفتر نمایندگی دایر کند


نمایندگان در جلسه علنی امروز سه شنبه ۸ شهریورماه مجلس در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۵۵ این طرح با ۱۶۰ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۵۵ این طرح.

الف) بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و با ترتیباتی که در این قانون مشخص شده، اداره می‌شود. شمول قوانین و مقررات مربوط به وزارتخانه‌ها و سایر اشخاص حقوقی، مستلزم ذکر نام بانک مرکزی به صورت خاص است.

ب) مرکز اصلی بانک مرکزی در تهران است. بانک مرکزی می‌تواند با موافقت هیأت عالی در داخل و خارج از کشور شعبه یا دفتر نمایندگی دایر کند؛ یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام اموری که به تشخیص هیأت عالی قابل واگذاری و برون‌سپاری است، نمایندگی بدهد.

پ) سال مالی بانک مرکزی از ابتدای فروردین هرسال آغاز می‌شود و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.

ت) انحلال بانک مرکزی فقط به موجب قانون امکان‌پذیر استمنبع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.