امضای تفاهم نامه همکاری بین مراکز مین زدایی ایران و ارمنستان