حرکت نژادپرستانه پادشاه جدید انگلیس در مواجهه با شهروند سیاه پوست + فیلماخیرا برخی از شهروندان انگلیسی ادعا کرده اند که پادشاه جدید آنها با سیاه پوستان رفتاری غیر انسانی داشته و آنها را بخشی از شهروندان انگلیس نمیداند.منبع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.