دریاچه ای از جنس مواد مذاب + فیلمدر منطقه ای از هاوایی رودخانه ای از جنس گدازه های آتشفشانی با سرعت زیاد به راه افتاده و دریاچه ای از مواد مذاب را تشکیل دادند.منبع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.