راهکارهای مفید برای صرفه جویی در مصرف آب + موشن گرافیکبحران کمبود آب آشامیدنی جوامع مختلف را تهدید می‌کند. راهکارهایی که می‌توان با آن در مصرف آب صرفه جویی کرد، زیاد است که چند نمونه از آنها را در قالب یک موشن گرافیک مشاهده می‌کنید.منبع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.