سقوط تریلی از روی پل + فیلمیک دستگاه تریلی هنگام عبور از روی پل سقوط کرد و روی اتومبیل دیگری افتاد. این حادثه و انفجار حاصل از آن توسط دوربین روی داشبورد یک خودروی دیگر ضبط شده است.منبع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.