آنچه دیشب در خیابان‌های تهران گذشت + فیلم

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی گروهی از آشوب طلبان با سوء استفاده از نام «مهسا امینی» به خیابان‌ها رفتند و علاوه بر سر دادن شعارهای ساختارشکنانه، دست به تخریب اموال عمومی و به آتش کشیدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران زدند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی منبع