ادامه فعالیت شبکه شاد با بازگشایی مدارس + فيلم

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی سرپرست معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، آموزشی که امسال در نظر گرفته شده آموزش تلفیقی است، یعنی معلم نباید در آموزش دادن، فناوری را کنار بگذارد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی منبع