روشن کردن شمع در پی افزایش قیمت برق در ایتالیا + فیلم

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی به دلیل افزایش قیمت برق در ایتالیا که تا ۵۰۰ درصد رسیده است مشاغل مختلف برای صرفه جویی در هزینه‌ها لامپ‌ها را خاموش و به جای آن شمع روشن ‌می‌کنند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی منبع