لحظه واژگونی یک قایق و مفقود شدن مسافرانش + فیلم

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی ۲۳ شهروند چینی پس از واژگونی یک قایق در نزدیکی کامبوج ناپدید شدند. از نظر پلیس، این افراد قاچاقچی بوده اند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی منبع