نحوه شکل گیری فسیل‌ها + فیلم

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی شکل گیری حیات و تاریخچه زمین، در ساختار‌هایی به نام فسیل قابل ردیابی است که در ادامه ویدئویی از چگونگی شکل گیری فسیل و درنهایت تاریخچه زمین قابل مشاهده است. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی منبع

چرا عطسه می‌کنیم؟ + فیلم

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی عطسه عملکردی طبیعی از سوی بدن انسان خواهد بود که دلایل متعددی برای بروز آن وجود دارد که برخی از آن‌ها در قالب ویدئویی کوتاه مورد بررسی قرار گرفته است. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی منبع