شرط دریافت بلیط رایگان در مترو مسکو + فیلم

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی طرح جالبی برای افزایش تحرک مردم به این صورت که هر شخصی ۳۰ حرکت ورزشی انجام دهد، بلیط رایگان می گیرد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی منبع