خاطره مادر شهید فیروزبخت از برآورده شدن آرزوی فرزندش + فیلم

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی مادر شهید رسول فیروزبخت در بخشی از خاطراتش می گوید که فرزندش از او خواسته بود که برای شهادتش دعا کند. این شهید والامقام، رزمنده گردان تخریب لشکر ده سیدالشهدا (ع) بود و سرانجام به آرزوی خود رسید. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی منبع