تظاهرات خیابانی مردم اتریش + فیلم

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی حدود ۳۰ هزار نفر از شهروندان اتریشی در شهر‌های مختلف از جمله وین علیه گرانی، تورم و بحران انرژی دست به تظاهرات خیابانی زدند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی منبع