در تجمع اعتراضی دانشگاه علم و صنعت ایران چه گذشت؟ + فیلم

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی فراخوانی برای برگزاری تجمع در سوگ مهسا امینی در دانشگاه علم و صنعت منتشر شد. در این تجمع که در تاریخ ۲۹ شهریور برگزار شد عده‌ای با سر دادن شعار‌ها و انجام کار‌های هنجارشکنانه به دنبال اهداف خاص خود بودند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی منبع