درنوردیدن ژاپن توسط توفانی قدرتمند + فیلم

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی توفان قدرتمند دریایی نانمادول کشور ژاپن را درنوردید. در پی این سانحه طبیعی، خسارت‌هایی به بخش‌های مختلف این کشور وارد شده زندگی مردم را مختل کرد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی منبع