شعبده بازی پشت چراغ قرمز + فیلم

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی یک پیرمرد نیازمند، از مهارت خود برای امرار معاش در یکی از خیابان‌های شهر مسکو بهره می‌گیرد. او رانندگانی را که پشت چراغ قرمز منتظر هستند، سرگرم می‌کند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی منبع